09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 6,100,000
 • Bán 6,180,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD22870.00
 • AUD16614.15
 • CAD18465.34
 • CHF25236.50
 • CNY3659.89
 • DKK3548.98
 • EUR26656.50
 • GBP31491.85
 • HKD2963.44
 • INR316.68
 • JPY203.20
 • KRW20.11
 • KWD78089.20
 • MYR5494.93
 • NOK2657.01
 • RUB331.84
 • SAR6283.69
 • SEK2570.25
 • SGD17132.59
 • THB700.97
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền