09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,680,000
 • Bán 5,812,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD22860.00
 • AUD17137.21
 • CAD18681.71
 • CHF25012.72
 • CNY3608.99
 • DKK3612.30
 • EUR27129.36
 • GBP31595.80
 • HKD2971.57
 • INR314.70
 • JPY205.15
 • KRW20.27
 • KWD78287.51
 • MYR5538.17
 • NOK2748.63
 • RUB354.60
 • SAR6291.05
 • SEK2690.66
 • SGD17143.84
 • THB699.05
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền