09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 6,920,000
 • Bán 7,050,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23315.00
 • AUD16685.98
 • CAD18394.52
 • CHF24201.43
 • CNY3536.00
 • DKK3360.95
 • EUR25238.69
 • GBP29483.51
 • HKD3000.01
 • INR308.68
 • JPY186.83
 • KRW19.25
 • KWD78558.64
 • MYR5339.47
 • NOK2440.01
 • RUB454.71
 • SAR6406.58
 • SEK2389.36
 • SGD17099.90
 • THB689.29
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền